Osoby niepełnosprawne które posiadają na swoich ogrodach wygrodzenia pozwalające na wjazd autem na teren działki po wjeździe mogą pozostawić auto na terenie działki.


Osoby, które takiego wygrodzenia nie posiadają powinny po dowiezieniu osoby niepełnosprawnej do działki wystawić auto poza teren ogrodu.