Uchwała Nr.  7 /04/2021r

Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego im A. Domagalskiego w Gdyni z dnia 21.04.2021r. 

W sprawie: wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

&1

Zarząd komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego im A. Domagalskiego w Gdyni, działając na podstawie par. 72 ust. 1 do 22 Statutu PZD uchwalonego przez XII Zjazdu Delegatów PZD z dnia 2 lipca 2015r ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD z dnia 9 grudnia 2017r oraz par. 83 ust. 1 do 3 Regulaminu ROD uchwalonego przez Krajową Radę PZD z dnia 1 października 2015r postanawia przejąć wysokości poszczególnych opłat ogrodowych w oparciu i analizę kosztów z lat poprzednich i rekomendować je do przyjęcia przez Walne Zebranie Członków PZD w ROD im A. Domagalskiego w Gdyni:

& 2

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności:1. Wydatki na utrzymanie porządku i czystości.2. Bieżące konserwacje infrastruktury ogrodowej.3. Opłaty za dostawę energii elektrycznej w części dotyczącej terenu ogólnego.4. Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno – prawne W roku 2021 w wysokości  0,70zł  od 1m2 powierzchni użytkowej działki  w tym 0,09zł  partycypacji zgodnie z par. 145 ust. 1 i 2 Statutu PZD

& 3

Opłatę ogrodową energetyczną przeznaczoną na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz  ogrodu na podstawie danych z roku poprzedniego, wynikających z różnicy  pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań podliczników w roku 2021 wynosi 14zł od działki

&4

Opłatę za wodę pobieranej z sieci miejskiej wynosi 0,43zł za 1m2 działki.&5 Opłatę za energię elektryczną według wskazań liczników na podstawie faktur wynosi 0,61,36zł za jedną KWh

&6 

Opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu ROD w 2021r wynosi 258zł w tym opłata za 2021 rok 132zł i niedopłata za rok 2020 126zł 

&7

Składka członkowska wynosi 6zł od działki
Wymienione w uchwale opłaty ogrodowe działkowiec zobowiązany jest wpłacić do 30.06.2021r

Na posiedzeniu zarządu komisarycznego obecnych było pięciu członków Komisarycznego Zarządu ROD
• Za przyjęciem uchwały głosowało       5      członków Komisarycznego Zarządu ROD • Przeciw przyjęciu uchwały głosowało      0      członków Komisarycznego Zarządu ROD• Wstrzymało się       0      członków Komisarycznego Zarządu ROD