Wprowadzone przez admin

Uchwała nr 282/10/2022

Okręgowego Zarządu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 25.10.2022r w sprawie powołania Komisarycznego Zarządu ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni. Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku, działając na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3 i § 41 ust. 3 w związku z § 110 ust. 2 pkt 16 Statutu PZD postanawia: Zgodnie z […]

OGŁOSZENIE

ZARZĄD ROD INFORMUJE, ŻE NOWE KLUCZE DO BRAMY WJAZDOWEJ BĘDĄ WYDAWANE ODPŁATNIE OD DNIA 06.10.2022 W BIURZE ROD OD GODZ. 10.00 DO 16.00. OSOBA POBIERAJĄCA KLUCZ MUSI OKAZAĆ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I POSIADAĆ WYGRODZENIE NA SAMOCHÓD NA SWOJEJ DZIAŁCE. Zarząd ROD

Zmiana Kłódki

Zarząd ROD informuje, iż z uwagi na uszkodzenie kłódki na bramie wjazdowej do ROD przez działkowca nastąpiła konieczność jej wymiany. W związku z powyższym założono nową kłódkę, do której klucz można odebrać w biurze ROD w środy w godz. 11.00 – 16.00. Zarząd ROD

Odkręcenie wody w Ogrodzie.

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą odkręcenia wody w Ogrodzie. Zarząd ROD informuje, że woda w ogrodzie będzie otwarta wg. poniższego harmonogramu: Sektor C – dnia 07.04.2022 r., o godz. 12.00, Sektor A – dnia 08.04.2022 r., o godz. 12.00, Sektor B – dnia 09.04.2022 r., o godz. 12.00. Z poważaniem, Zarząd ROD Domagalskiego w […]

Zmiany godzin prac biura Ogrodu

Zarząd ROD informuje, że w okresie od dnia 01.10.2022 do 31.03.2023 roku biuro Ogrodu będzie czynne w godzinach: Środa w godz. 11.00 – 16.00, e-mail: biurodomagalskiego@gmail.com

Polityka ochrony danych osobowych

Właścicielem strony http://rod-domagalskiego-gdynia.pl oraz poczty elektronicznej  biurodomagalskiego@gmail.com jest Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe , Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni ul.Grodnieńska 24 81-533 Gdynia. Ogród jest reprezentowany przez Zarząd ROD. Każdy Działkowiec zawierając umowę dzierżawy działkowej powierza ROD im. A. Domagalskiego dane osobowe niezbędne do realizacji umowy dzierżawy.Tym samym wyraża zgodę na kontakt w sprawach związanych […]