Wprowadzone przez admin

Opłaty ogrodowe

Uchwała Nr.  7 /04/2021r Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego im A. Domagalskiego w Gdyni z dnia 21.04.2021r.  W sprawie: wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia. &1 Zarząd komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego im A. Domagalskiego w Gdyni, działając na podstawie par. 72 ust. 1 do 22 Statutu PZD uchwalonego przez XII Zjazdu Delegatów PZD […]

Uchwała w sprawie otwarcia bramy

Uchwała Nr 5/4/2021 Zarządu Komisarycznego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Antoniego Domagalskiego w Gdyniz dnia 14.04.2021dotyczy: otwarcia bramy wjazdowej na teren ogroduWjazd na teren ogrodu jest możliwy w każdą środę w okresie: od 1.03.2021r do 1.05.2021r w godzinach: od 10.00 do 15.00 od 1.05.2021r do 31.08.2021r w godzianch: od 10.00 do 20.00 od 1.09.2021r do 31.10.2021r w […]

INFORMACJA O WJAZDACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne które posiadają na swoich ogrodach wygrodzenia pozwalające na wjazd autem na teren działki po wjeździe mogą pozostawić auto na terenie działki. Osoby, które takiego wygrodzenia nie posiadają powinny po dowiezieniu osoby niepełnosprawnej do działki wystawić auto poza teren ogrodu.

Informacja o kompostownikach

Działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XI/344/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku działkowcy, którzy do tej pory nie posiadają kompostowników, obowiązek wynikający z § 42 regulaminu ROD, zobowiązani są do końca marca br. poinformować Zarząd Ogrodu, o ich zbudowaniu. W innym przypadku, niezbędne będzie indywidualne zawarcie umowy, na odbiór odpadów biodegradowalnych. W przypadku nie […]

Nowelizacja ustawy śmieciowej podpisana przez Prezydenta RP – 09.08.2019

Nowelizacja ustawy śmieciowej podpisana przez Prezydenta RP – 09.08.2019 – zródło pzd.pl Zgodnie z informacją na stronie internetowej www.prezydent.pl, w dniu 6 sierpnia, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (zwaną potocznie ustawą śmieciową). Przypomnijmy, że o korzystne […]