Okręgowego Zarządu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 25.10.2022r w sprawie powołania Komisarycznego Zarządu ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni.

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku, działając na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3 i § 41 ust. 3 w związku z § 110 ust. 2 pkt 16 Statutu PZD postanawia:

Zgodnie z § 41 ust. 1 pkt 3 i § 41 ust. 2 Statutu PZD powołać Komisaryczny Zarząd ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni w składzie 5 osób:

 • Prezes Zarządu Komisarycznego – Tadeusz Rojek
 • Wiceprezes Zarządu Komisarycznego – Dariusz Kmiecik 
 • Sekretarz Zarządu Komisarycznego – Zuzanna Madej 
 • Skarbnik Zarządu Komisarycznego – Hanna Szymańska 
 • Członek Zarządu Komisarycznego – Małgorzata Jagiełło 

Zarząd Komisaryczny rozpoczął działalność z dniem 02.11.2022r

ZARZĄD ROD INFORMUJE, ŻE NOWE KLUCZE DO BRAMY WJAZDOWEJ BĘDĄ WYDAWANE ODPŁATNIE OD DNIA 06.10.2022 W BIURZE ROD OD GODZ. 10.00 DO 16.00. OSOBA POBIERAJĄCA KLUCZ MUSI OKAZAĆ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I POSIADAĆ WYGRODZENIE NA SAMOCHÓD NA SWOJEJ DZIAŁCE.

Zarząd ROD

Zarząd ROD informuje, iż z uwagi na uszkodzenie kłódki na bramie wjazdowej do ROD przez działkowca nastąpiła konieczność jej wymiany.

W związku z powyższym założono nową kłódkę, do której klucz można odebrać w biurze ROD w środy w godz. 11.00 – 16.00.

Zarząd ROD

Informujemy, że brama wjazdowa będzie otwarta jak co roku w środy w poniższych godzinach:

 • od kwietnia do maja od 10.00 do 18.00
 • od czerwca do sierpnia od 10.00 do 20.00
 • od września do października 10.00 do 18.00

Zarząd ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą odkręcenia wody w Ogrodzie.

Zarząd ROD informuje, że woda w ogrodzie będzie otwarta wg. poniższego harmonogramu:

 • Sektor C – dnia 07.04.2022 r., o godz. 12.00,
 • Sektor A – dnia 08.04.2022 r., o godz. 12.00,
 • Sektor B – dnia 09.04.2022 r., o godz. 12.00.

Z poważaniem,

Zarząd ROD Domagalskiego w Gdyni.

Zarząd ROD informuje, że w okresie od dnia 01.10.2022 do 31.03.2023 roku biuro Ogrodu będzie czynne w godzinach:

Środa w godz. 11.00 – 16.00,

e-mail: biurodomagalskiego@gmail.com

Właścicielem strony http://rod-domagalskiego-gdynia.pl oraz poczty elektronicznej  biurodomagalskiego@gmail.com jest Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe , Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni ul.Grodnieńska 24 81-533 Gdynia. Ogród jest reprezentowany przez Zarząd ROD.

Każdy Działkowiec zawierając umowę dzierżawy działkowej powierza ROD im. A. Domagalskiego dane osobowe niezbędne do realizacji umowy dzierżawy.Tym samym wyraża zgodę na kontakt w sprawach związanych z umową.

Czytaj dalej

Drodzy Działkowcy,

informujemy, że Biuro Ogrodu im. A. Domagalskiego

w okresie od dnia 01.10.2022 do 31.03.2023 roku będzie czynne w każdą środę w godzinach od 11:00 do 16:00.

tel: 793-825-819 – sprawy ogólne Ogrodu

tel: 797-549-170 – sprawy finansowe Ogrodu

e-mail: biurodomagalskiego@gmail.com