Informujemy, że brama wjazdowa będzie otwarta jak co roku w środy w poniższych godzinach:

  • od kwietnia do maja od 10.00 do 18.00
  • od czerwca do sierpnia od 10.00 do 20.00
  • od września do października 10.00 do 18.00

Z poważaniem,
Zarząd ROD Domagalskiego w Gdyni

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą odkręcenia wody w Ogrodzie.

Zarząd ROD informuje, że woda w ogrodzie będzie otwarta wg. poniższego harmonogramu:

  • Sektor C – dnia 07.04.2022 r., o godz. 12.00,
  • Sektor A – dnia 08.04.2022 r., o godz. 12.00,
  • Sektor B – dnia 09.04.2022 r., o godz. 12.00.

Z poważaniem,

Zarząd ROD Domagalskiego w Gdyni.

Informacja dotyczącą zmian godzin pracy biura Ogrodu.

Zarząd ROD informuje, że w okresie od dnia 1.04.2022 do 30.09.2022 roku biuro Ogrodu będzie czynne w godzinach:

Środa w godz. 10.00 – 17.00,

Sobota w godz. 10.00 – 12.00.

Właścicielem strony http://rod-domagalskiego-gdynia.pl oraz poczty elektronicznej  biurodomagalskiego@gmail.com jest Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe , Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni ul.Grodnieńska 24 81-533 Gdynia. Ogród jest reprezentowany przez Zarząd ROD.

Każdy Działkowiec zawierając umowę dzierżawy działkowej powierza ROD im. A. Domagalskiego dane osobowe niezbędne do realizacji umowy dzierżawy.Tym samym wyraża zgodę na kontakt w sprawach związanych z umową.

Czytaj dalej

Drodzy działkowcy,

informujemy, że Biuro Ogrodu im. A. Domagalskiego
w okresie jesień – zima czynne będzie w godzinach od 11:00 do 16:00.

tel: 793-825-819 – sprawy ogólne Ogrodu

tel: 797-549-170 – sprawy finansowe Ogrodu

Bardzo prosimy o zapoznanie się z komunikatem Krajowego Zarządu Związku Działkowców w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła na stronie internetowej pod linkiem:

http://www.gdansk.pzd.pl/aktualnosc/2850-komunikat-krajowego-zarzadu-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-z-dnia-6-lipca-2021-r-w-sprawie-obowiazku-zglaszania-zrodel-ciepla-i-spalania-paliw-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-07-07-2021

Gdynia 13.10.2021r

Dotyczy: Parkowania pojazdu osoby niepełnosprawnej na terenie ROD

Zarząd ROD informuje, że zgodnie z § 70 pkt. 2 Regulaminu ROD
‘ Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe ( np. zatoczkę )

INFORMACJA

Dotyczy: Zamknięcie wody w Ogrodzie.

Zarząd ROD informuje, że w dniu 30.102021 roku o godzinie 12:00 zostanie zamknięta woda w Ogrodzie

Zarząd Ogrodu

Szanowni Państwo,

Przekazujemy aktualny numer do elektryka ogrodowego

663 905 151