GDYŃSKIE KOLEGIUM PREZESÓW - ROD

WITAMY NA STRONIE

ROD im. A.Domagalskiego

WITAMY NA STRONIE
w Gdyni

ROD im. A.Domagalskiego

w Gdyni
ROD im. A. Domagalskiego
MENU >
Przejdź do treści

GDYŃSKIE KOLEGIUM PREZESÓW

AKTUALNOŚCI
Gdyńskie Kolegium Prezesów

Po raz kolejny spotkali się Gdyńscy Prezesi Ogrodów Działkowych. Spotkanie wynikało z potrzeby wyłonienia nowych władz kolegium oraz ze względu na zmianę około jednej trzeciej, ogółu prezesów ogrodów. W spotkaniu wzięli udział prawie wszyscy członkowie kolegium.

Posiedzenie zaszczycił I Wiceprezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku Mieczysław Kamiński.
Na spotkanie został zaproszony i przybył Pan Andrzej Kieszek – opiekun gdyńskich ogrodów z ramienia Prezydenta Miasta Gdyni.

Sprawozdanie, za okres mijającej kadencji przedstawiła sekretarz kolegium – Danuta Sompolińska.
Zebrani, w dyskusji dokonali oceny dotychczasowej działalności, kolegium podkreślili doskonałą wręcz współpracę z władzami Miasta Gdyni. Oddzielną część dyskusji poświecono wsparciu, jakie udziela gdyńskim ogrodom Prezydent Wojciech Szczurek.

Pan Andrzej Kieszek, potwierdził, że na wniosek kolegium, Prezydenta Miasta ufundował wszystkim gdyńskim ogrodom, apteczki pierwszej pomocy.

Zebrani dokonali wyboru nowych władz kolegium. Jednogłośnie, na przewodniczącego wybrano Leonarda Niewińskiego – ROD „A. Domagalskiego” , na wiceprzewodniczącego kolegium wybrano Władysława Kurhan – ROD „Kotwica” , a na sekretarza kolegium wybrano Danutę Sompolińską – ROD „M. Reja”.

Zgromadzeni przyjęli wytyczne i omówili kierunki działania na najbliższy okres. Podczas dyskusji wskazano, że dotychczasowe kierunki działania i współpracy z władzami lokalnymi powinny być kontynuowane.


Przewodniczący kolegium.
Leonard Niewiński
ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni
81-533 Gdynia
ul. Grodnieńska 24
tel. 58 774 87 43
Copyright © 2019 ROD im. A. Domagalskiego All rights reserved.
made by DM
Wróć do spisu treści