INFORMACJE - ROD Domagalskiego

Idź do spisu treści

Menu główne:

INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE

Zarząd ogrodu informuje, że z dniem 20 października 2018 roku będzie odcięty dopływ wody, na terenie całego ogrodu;
z dniem 15 listopada, na terenie całego ogrodu będzie wyłączony dopływ energii elektrycznej.

W związku z pracami związanymi z budową miejsc postojowych w obrębie sektora "C" prosimy, do dnia 20 października usunięcie wszystkich nasadzeń. po tym terminie nasadzenia zostaną usunięte bezpowrotnie.

Dzień 31 października 2018 roku, to dzień zakończenia sezonu wjazdów na teren ogrodu. Zakaz ten dotyczy również osoby posiadające indywidualne zezwolenia na wjazd z tytułu inwalidztwa. W dalszym ciągu istnieje możliwość wjazdu, po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem ogrodu. 

Od dnia 01 października 2018 do dnia 31 marca 2019 biuro i kasa ogrodu czynne w każdą środę ( oprócz świąt ), 
w godzinach od 1100 do 1600. Magazyn ogrodu będzie nieczynny od dnia 15 listopada 2018 roku.

Prosimy o zgłaszanie każdego przypadku napotkania dzików na terenie ogrodu, w pierwszej kolejności do Wydziału Zarządzania kryzysowego UM Gdyni telefon 58 660 22 48, a następnie prosimy powiadomić zarząd ogrodu.

ZARZĄD OGRODU
 WYNIKI PRZEGLĄDU OGRODU 2018

Najładniejsze działki w ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni

Na wniosek Komisji Konkursowej Zarząd Ogrodu zatwierdził wyniki przeglądu:

1. Działki nagrodzone:

Sektor „A” – działka Nr 271;

Sektor „B” - działka Nr 54 ;

Sektor „C” - działka Nr 297.

2. Działki, które osiągnęły największy postęp:

Działka Nr 47 „C”; - nagrodzona;
Działka Nr 262 „C”; - nagrodzona.

3. Działki wyróżniające się:

Sektor „A”: 245; 256; 257; 263; 264; 276; 297; 300; 305; 313; 342; 347; 348; 361; 362; 366; 372; 378; 394; 406; 407.

Sektor „B”: 28; 55; 100.

Sektor „C”: 55; 91; 110; 164; 176; 200; 212; 269; 270; 288; 295; 296; 297; 306; 310; 311; 312; 313.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

Uczestnikom konkursu, zarząd wyraża serdeczne podziękowania w utrzymaniu i pielęgnacji tak pięknych działek.

KOMPOSTOWNIKI.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XLIV/1276/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku, zarząd przypomina brzmienie pkt. 7.

„pkt 7. - 3 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych, z wyłączeniem działek, na których odpady ulegają biodegradacji i poddawane są kompostowaniu”.

Tłumacząc!
Działkowcy, którzy nie posiadają kompostowników, własnym kosztem, zobowiązani są do utylizacji odpadów biodegradowalnych (odpadów żywnościowych).

Zarząd.

                                                        Śmieci, temat jak bumerang!

Śmieci, to dla wielu ogrodów problem narzucony, a rozwiązywalny przez urzędy miast i gmin. Nakładane normy na ogrody działkowe często były brane z przysłowiowego „kapelusza”, bez konsultacji i odniesienia do zainteresowanych.
Ilość, segregacja oraz terminy odbioru, to tematy, z którymi przyszło się zmierzyć i gdyńskim ogrodom.
Przy olbrzymiej determinacji gdyńskiego kolegium oraz życzliwej współpracy z władzami Miasta Gdyni, udało się wypracować normy, z których powinni być zadowoleni przede wszystkim działkowcy.
Nowum w tym programie jest odstąpienie od konieczności, segregacji odpadów biodegradowalnych. Dotyczy to przede wszystkim tych działek, które na wyposażeniu posiadają kompostowniki, czyli znakomitej większości.

Przewodniczący Kolegium

Leonard Niewiński


W ZWIĄZKU Z UPRZĄTANIEM „DZIKIEGO WYSYPISKA ŚMIECI” W SEKTORZE „B” ,OGRÓD NA TEN CEL WYDATKOWAŁ JUŻ KWOTĘ: 13 500,0 ZŁ.

ZARZĄD.


                                                                          Użytkownik działki Nr 286 „A”

Podziękowania!

Zarząd Ogrodu, składa serdeczne podziękowania Panu, za właściwą postawę ogrodową.
Przeciwdziałanie dzikim wysypiskom śmieci, to obowiązek każdego działkowca. Dbanie o ekologię w ogrodzie, to podstawa działania nas wszystkich. Tylko wspólne działanie, może przeciwstawić się fali egoizmu. Taki egoizm reprezentują ci, którzy stworzyli wysypisko w sektorze „B”. Skutki powstania tego wysypiska ponosimy wszyscy działkowcy.
Postawa Pana jest godna naśladowania.

Z ogrodowym pozdrowieniem.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 27 kwietnia 2016 roku, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu danych informujemy, ze Zarząd ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni jest administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez Zarząd Ogrodu do realizacji zadań zawartych w statucie Polskiego Związku Działkowców oraz Ustawie Sejmowej z 13 grudnia 2013 roku. Dostęp do danych osobowych posiadają osoby funkcyjne Ogrodu. Prawo dostępu do danych osobowych posiadają organy władzy publicznej.

Zarząd.

Szanowni Państwo!

Z przykrością należy odnotować, że nie wszyscy użytkownicy działek podeszli, ze zrozumieniem do informacji o włączeniu wody.

Od dnia napełnienia systemu, na wszystkich sektorach „A, B i C”, wystąpiło łącznie około czterdziestu awarii.
Część z osób, które zarząd powiadamia o awariach, podchodzi do tego tematu ze zrozumieniem. Niestety, niektórzy ignorują nasze informacje. Brak wody w systemie, jest wynikiem, braku zainteresowania się tych osób, powstałym uszkodzeniem.

Zarząd, w dalszym ciągu będzie wyłączał wodę w poszczególnych sektorach, jeżeli poweźmie informację o awariach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy o możliwości nabycia albumu p.t. „Wspomnienia z Rejsu na Daleki Wschód”.
 
Autorem albumu jest wieloletni pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej i Stoczni Gdynia p. Szczepan Kutnik.
Album powstał dzięki powierzeniu autorowi funkcji inżyniera gwarancyjnego na samochodowcu m/s Crystal Ray zbudowanego dla armatora izraelskiego. Statek na którym płynął autor odwiedził w drodze na Daleki Wschód kilka portów europejskich.

Dalsza trasa wiodła przez Morze Śródziemne, Kanał Sueski, Morze Czerwone z zawinięciem do Akaby w Jordanii, Dżuddy w Arabii Saudyjskiej i do Dżibutti.

Następnie był Ocean Indyjski, a przed wpłynięciem do Singapuru statek musiał przepłynąć Cieśninę Malakka rojącą się od łodzi piratów.

Póżniej było Morze Południowo-Chińskie i port Hong Kong a dalej to Tajwan z portem Keelung i wyspy japońskie z portami Nagoya i Yokohama. W Korei Południowej statek wpłynął do poru Ulsan po załadunek nowych samochodów koncernu Hyunday. Ostatnim portem w tej części rejsu był port Inchon na zachodnim wybrzeżu Korei Południowej gdzie zostały załadowane samochody firmy Kia.

Podróż powrotna była podobna, a pierwszym portem przed wpłynięciem na Morze Śródziemne była po dwutygodniowym rejsie Akaba w Jordanii.

Zachęcam Działkowiczów do nabycia albumu, w którym zamieszczonych zostało dużo ciekawych zdjęć oraz opisów życia na statku i z odwiedzanych egzotycznych portów i mórz.
Autor - Szczepan Kutnik

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z albumu.

Woda na terenie ogrodu będzie odkręcona w następujących dniach:

- sektor "A" w dniu 20 kwietnia 2018 roku;

- sektor "B" w dniu 19 kwietnia 2018 roku;

- sektor "C" w dniu 18 kwietnia 2018 roku.
PORADY SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ NA MIESIĄC KWIECIEŃ.1. Pielęgnacja trawnika – wygrabienie - areacja – wertykulacja - wapnowanie i zasilanie nawozami;

2. Cięcie róż oraz zdjęcie ocieplenia zimowego;


3. Przy temperaturze powyżej 6 stopni, dokonujemy oprysków drzew:
- jabłoni;
- gruszy;
preparatami miedziowymi;

4. Wiosna to termin rozwoju wielu gatunków mszyc. Po zauważeniu pierwszych kolonii, należy niezwłocznie przystąpić do oprysków. Można stosować preparaty chemiczne jak i naturalne. Porady na ten temat znajdziecie Państwo między innymi na stronach internetowych PZD.

5. Mączniak jabłoni. Na młodych pędach i listkach jabłoni pojawia się biały nalot. Porażone liście i pędy można usuwać mechanicznie lub stosować opryski. Odmiany podatne na mączniaka można opryskać między innymi „ siarczanem extra 80 wp” , lub przygotowanym preparatem z krwawnika.

Koordynator SSI ROD im. A. Domagalskiego

                Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni
81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Ul. Wspólna 2/4
00 - 926 WarszawaSzanowni Państwo !My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Gdyni, wyrażamy swoje daleko idące niezadowolenie w sprawie, projektu ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych.

Brak uregulowań w ustawie dotyczących ogrodów działkowych, na stałe wpisanych w miejscowe aglomeracje, to doskonały pretekst do ich likwidacji. Często są to jedyne tereny zielone, w danym obszarze.

Ustawa określana, jako spec ustawa, daje jej nieograniczone możliwości. Daje jeszcze jej tę możliwość, że inwestor będzie głównym procedującym. W swoim założeniu, ustawa podważa dotychczasowe zasady samorządności!

Ogrody działkowe, to dogodny teren z gotową infrastrukturą, położone wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych.

Panie Ministrze!
My działkowcy, nie godzimy się by budowane przez pokolenia nasze ogrody działkowe, stały się łupem deweloperów. Nie jest to żadna konieczność, a zwykła napaść, na istniejący majątek wielu pokoleń, też obywateli Polski!

Z ogrodowym pozdrowieniem!


Wiceprezes Zarządu ROD                                                                              Prezes Zarządu ROD
                 Eugeniusz. Konkolewski                                                                                  Leonard Niewiński
W dniu 24 marca 2018 roku odbyło się Walne zebranie Sprawozdawcze ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni.
Zebranie podjęło szereg uchwał normujących tok życia ogrodu.
Najważniejsze uchwały i wysokości opłat na rok 2018.

Oplata ogrodowa na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu: 0,59 zł / m² działki;
- wysokość opłaty identyczna jak w roku 2017.

Partycypacja na rzecz PZD: 0,08 zł/ m² działki;
- wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,01 zł.

Opłata energetyczna: 13,0 zł / działka;
- wysokość opłaty identyczna jak w roku 2017.

Opłata ogrodowa na wywóz śmieci: 60,0 zł / działka;
- wysokość opłaty identyczna jak w roku 2017.

Opłata za 1 kWh, opłata wynikająca z rachunków zakładu energetycznego - 0,6136 zł;
- wysokość niezmienna od 5 lat.

Opłata za zużytą wodę: 0,36 zł / m² działki;
- wysokość niezmienna od 3 lat.

Składka członkowska: 6,0 zł od członka Związku (małżonkowie płacą po 3 zł);
- wysokość składki, niezmienna od 3 lat.

Pokaz cięcia i szczepienia drzew owocowych.

 Pokaz cięcia i szczepienia drzew owocowych odbędzie się w dniu 17 marca 2018r.
Zbiórka chętnych przy działce nr 111 "C" o godzinie 10:00.
Pokaz będzie przeprowadzony przez instruktorów ogrodowych.
Zarząd ogrodu, zwraca się z prośbę do wszystkich, którzy uważają, że mają nieaktualne dane, o ich uzupełnienie. 
Wynika to z faktu zakupu nowego programu komputerowego, w którym znajduje się część poświęcona administracji ogrodu.
Dane można uzupełniać poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro.rod.gdynia@gmail.com
lub osobiście w Domu działkowca w godzinach urzędowania.
Odznaczenie "Za zasługi dla PZD" dla Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. - 26.01.2018


Podczas Sesji Rady Miasta Gdyni w dn. 24.01.2018 r. Prezydent Wojciech Szczurek odebrał najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Działkowców-odznakę „Za zasługi dla PZD”. Odznaczenie wręczyli: Leonard Niewiński – członek Krajowej Rady PZD, Przewodniczący Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD, Leonarda Półgęsek – członek Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD i Prezes Ogrodu „Kochanowskiego” w Witominie oraz Krystyna Łukasiewicz - Prezes Ogrodu „Słoneczny” w Chwarznie.

Gdynia w grudniu 2016 r. powołała specjalnego pełnomocnika prezydenta miasta do spraw współpracy z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych (obecnie funkcję tę pełni Andrzej Kieszek). Współpraca pomiędzy miastem, a działkowcami układa się bardzo dobrze, dzieki czemu gdyńscy działkowcy pozytwnie patrzą w przyszłość. Miasto docenia rolę ogrodów działkowych w tworzeniu warunków dla integracji społecznej i aktywizacji seniorów, promowaniu działań na rzecz ochrony środowiska, tworzeniu warunków dla rodzinnych form rekreacji i wypoczynku oraz promowaniu działalności edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży. Prezydent Gdyni bierze również pod uwagę opinię działkowców przy tworzeniu planów miejscowych, czy też przy przygotowywaniu miejskich imprez.

Artykuł pochodzi ze strony www.pzd.pl
Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD

W dniu 9 grudnia br. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W Zjeździe udział wzięli delegaci z całej Polski, którzy zostali wybrani w 2015 na Okręgowych Zjazdach Delegatów PZD na 4-letnie kadencje. Organizacja Zjazdu podyktowana była koniecznością wprowadzenia zmian w statucie, które wynikają z nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach. Projekt wprowadzanych zmian był szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców. Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Nadzwyczajny Zjazd określił także kierunki działań na przyszłość, które związane są z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto delegaci przyjęli ważne stanowiska, które dotyczą m.in. ustawy reprywatyzacyjnej i sprawy roszczeń do terenów ROD, współpracy z samorządem lokalnym
i organizacjami pozarządowymi, otwarcia ROD dla społeczeństwa oraz szerszego otwierania na ROD i działkowców.


Tam też można zapoznać się z projektem Statutu z zaznaczonymi zmianami.
POD ŻÓŁTO-ZIELONYM SZTANDAREM!

Jedenastego Listopada, Narodowe Święto Niepodległości wszystkich Polaków.

Jak co roku w obchodach Święta Niepodległości, na terenie Miasta Gdyni brały udział nasze ogrody, zgromadzone pod sztandarami Związku, zwołane przez gdyńskie kolegium prezesów.

W paradzie wzięła udział liczna reprezentacja gdyńskich ogrodów, dumnie niosąca flagi związkowe.

Spiker wielokrotnie podkreślał podczas przemarszu, udział w paradzie członków Związku z olbrzymim, studwudziestoletnim dorobkiem istnienia ogrodów.

Przemarsz odbywał się historycznymi ulicami naszego miasta.

Podczas przemarszu członkowie parady przekazywali mieszkańcom, jabłka zebrane w gdyńskich ogrodach.
Zwieńczeniem udziału w pardzie było, wręczenie Prezydentowi Miasta Gdyni kosza z owocami i warzywami pochodzącymi z naszych ogrodów.

Leonard Niewiński

INFORMACJE ZARZĄDU

Od dnia 15 listopada br wyłączony będzie prąd na terenie całego ogrodu na okres jesienno-zimowy.

Wszyscy, którzy pragną wjechać na teren ogrodu w okresie jesienno-zimowym powinni kontaktować się 
telefonicznie z Gospodarzem Ogrodu tel 666 496 948

Biuro zarządu w okresie jesienno-zimowym czynne od g.1100 do 1600, w każda środę z wyłączeniem świąt.

UWAGA! W związku z olbrzymimi opadami deszczu, poruszenie się po alejkach, ze względu na ich podmokły stan, może być utrudnione. W szczególności utrudnione może być poruszanie się po alejkach, których powierzchnia została naruszona przez auta.

Przypominamy o zabezpieczeniu altan i działek na zimę. Szczegółowe porady jak zabezpieczyć altany na zimę znajda państwo na stronach internetowych Związku.

Zbliża się okres zimowy. Prosimy o odnowienie i przygotowanie karmników dla ptaków.

Przypominamy, w przypadku naruszenia państwa mienia osobistego, należy bezpośrednio powiadomić organa ścigania telefony 997 lub alarmowy 112.

Przypominamy, porady w zakresie ochrony drzew i krzewów na zimę świadczą
zarząd w godzinach urzędowania w każdą środę;
 indywidualnie:
- Gospodarz Ogrodu;
- Pan Stefan Derlaga,
- Pan Szymon Paszkowski.

Zarząd przedłużył umowę na dostawę energii do ogrodu z Firmą "ENEA", na następne dwa lata. Cena dostarczanej energii jest nie zmienna od czterech lat.

Zarząd apeluje o zamykanie furtek wejściowych. w okresie jesienno-zimowym, na teren ogrodu, przez nie zamknięte furtki dostają się dziki i inne zwierzęta, które dokonują spustoszeń na terenie naszych działek.

Apel do wszystkich przychodzących n teren ogrodu w okresie jesienno-zimowym.
Uprasza się wszystkich o powiadamianie Zarządu lub Gospodarza o osobach, które według oceny Państwa nie są działkowcami, a na nich przebywają.


NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW W OGRODACH.

OD DNIA 17 CZERWCA 2017, BEZ ZEZWOLENIA MOŻNA USUWAĆ Z DZIAŁKI I TERENU OGÓLNEGO ROD DRZEWA, KTÓRYCH OBWÓD PNIA NA WYSOKOŚCI 5 CM NIE PRZEKRACZA:

- 80 CM - TOPOLA, WIRZBA, KLON JESIENNOLISTNY, KLON SREBRZYSTY;

- 65 CM - KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY, ROBINIA AKACJOWA, PLATAN KLONOLISTNY,

- 50 CM - W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH DRZEW,

JERZELI DRZEWO PRZEKRACZA USTALONE LIMITY, NALEŻY PRZED WYCINKĄ UZYSKAĆ ZEZWOLENIE PREZYDENTA MIASTA GDYNI.

W ODNIESIENIU DO DRZEW ROZSNACYCH NA DZIAŁKACH – O ZEZWOLENIE WYSTĘPUJE DZIAŁKOWIEC.
DRZEWA OWOCOWE – USUWA SIĘ BEZ ZEZWOLENIA! 
KRZEWY – JAK DOTYCHCZAS – W SKUPISKU DO 25M² - NIE WYMAGAJĄ ZEZWOLENIA.

UWAGA! ZA BEZZASADNE WYCIĘCIE DRZEWA GROŻĄ OLBRZYMIE KARY PIENIĘŻNE!

Źródło0 KR PZD
KOMUNIKAT
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w postępowaniach administracyjnych

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), która w znaczący sposób wpłynie na postępowania prowadzone przed organami administracji publicznej. Zmiany te mogą mieć znaczenie zarówno dla działkowców, którzy mogą być stronami takich postępowań (np. w sprawach dotyczących usunięcia drzewa na działce lub przed PINB), jak i organów PZD.
Głównym celem wprowadzonych zmian jest przyspieszenie i uproszczenie procedury administracyjnej. Nowelizacja dotyczy spraw wszczętych od 1 czerwca 2017 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany przepisów z krótkim objaśnieniem i wskazaniem na co należy zwrócić szczególną uwagę.

ponaglenie
W razie przewlekłości postępowania lub bezczynności organu administracji, strona jest teraz uprawniona do wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia, ale za pośrednictwem organu, którego dotyczy ponaglenie. Organ będzie musiał je rozpoznać w ciągu 7 dni. W sprawach wszczętych od 1 czerwca 2017 r. nie można tym samym wnieść od razu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) na bezczynność lub przewlekłość postepowania; konieczne jest bowiem uprzednie ponaglenie organu.

milczące załatwienie sprawy
Nowelizacja KPA wprowadza 2 tryby milczącego załatwienia sprawy:
- milczące zakończenie postępowania – gdy organ w terminie nie wyda decyzji (postanowienia) kończącego postępowania sprawę uważa się za załatwioną zgodnie z wnioskiem strony;
- milcząca zgoda – gdy organ nie wniesie sprzeciwu w ustalonym terminie.
Jednak milczące załatwienie sprawy może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przepis prawa materialnego tak stanowi (np. w prawie budowlanym, Ordynacji podatkowej, ustawie o ochronie przyrody). Nie można zatem z wprowadzonych do KPA przepisów wywodzić, że w każdej sprawie, w której organ w terminie nie wydał decyzji (postanowienia) będzie można uznać, że sprawa wskutek braku reakcji organu została załatwiona zgodnie z wnioskiem/żądaniem strony.

sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej (czyli decyzji uchylającej decyzję organu I instancji i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania) jest nową instytucją wprowadzoną do KPA. Dotąd takie decyzje były zaskarżane skargą do WSA, teraz zaś stronie będzie przysługiwał sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do WSA w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. WSA powinien rozpoznać sprzeciw w ciągu 30 dni.
Uwaga! Przed nowelizacją decyzje kasatoryjne podlegały zaskarżeniu skargą do WSA, na złożenie której strona miała 30 dni. Ważne zatem jest, by w postępowaniach wszczętych od 1 czerwca 2017 r. pamiętać o krótszym terminie zaskarżenia decyzji. Organ wydający decyzję będzie jednak zobowiązany pouczyć stronę o przysługującym środku zaskarżenia oraz terminie wniesienia tego środka.

zrzeczenie się odwołania
Do KPA wprowadzono przepis (art. 127a), zgodnie z którym strona będzie mogła zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skorzystanie z tego prawa spowoduje, że decyzja stanie się prawomocna i ostateczna z dniem wpływu tego oświadczenia do organu (jeśli w postępowaniu bierze udział jedna strona). Skuteczne zrzeczenie się odwołania uniemożliwi późniejsze zaskarżenie decyzji. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania będzie zasadne w sprawach, które zostały rozstrzygnięte na korzyść strony (działkowca, ROD).

rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony
Nowelizacja KPA wprowadza zasadę przyjaznej interpretacji przepisów oraz nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania m.in. w sprawach, w których strony mają sporne interesy lub gdy wynik sprawy dotyczy bezpośrednio interesów osób trzecich albo gdy zagrażałoby to ważnemu interesowi publicznemu. Dla PZD zasada ta może mieć znaczenie np. w postępowaniach z art. 75 i 76 ustawy o ROD. W decyzjach stwierdzających nabycie prawa użytkowania wydanych na podstawie tych przepisów, zdarza się, że organy przyjmują, że użytkowanie ma charakter odpłatny i nakładają na ROD z tego tytułu obciążenia finansowe. Skoro jednak z przepisu tego nie wynika, by miało ono charakter odpłatny, zasadne jest oczekiwać, że przepis ten będzie interpretowany w sposób korzystny dla PZD.

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczy tych spraw, w których nie ma organu wyższego stopnia nad organem I instancji (np. gdy SKO działa jako organ I instancji w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji organów samorządowych albo gdy decyzję wydał GIODO). Od 1 czerwca 2017 r. strona będzie zatem miała wybór drogi zaskarżenia takiej decyzji; może zatem albo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (np. przez SKO) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, albo wnieść skargę do WSA w terminie 30 dni.

mediacje
Nowością w postępowaniach administracyjnych będą mediacje. Prawo dopuszcza mediacje zarówno pomiędzy stronami postępowania, jak i pomiędzy organem, przed którym toczy się postępowanie a jego stroną (stronami). Mediacja może być zainicjowana przez organ lub na wniosek strony. O przeprowadzenie mediacji można wnioskować także w sprawach, które zostały wszczęte przed 1 czerwca 2017 r.

kary administracyjne
Do KPA wprowadzone zostały ogólne zasady dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. Założeniem ustawodawcy było, by nakładane kary były adekwatne. Ustalono zatem w KPA m.in. zasady udzielania ulg w zapłacie kar, odstąpienia od wymierzenia kary. Przepisy KPA nie będą jednak stosowane w sprawach, w których przepisy szczególne (np. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o ochronie przyrody) wprowadzają własne regulacje dotyczące kar i 
przesłanki ich nakładania.

brak wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa
Od 1 czerwca 2017 r. nie ma już wymogu wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa (przed nowelizacją z drogi tej trzeba było skorzystać, by móc wnieść skargę do WSA na akty prawa miejscowego i na tzw. inne akty i czynności np. indywidualne interpretacje podatkowe). Zmiana ta ma szczególne znaczenie np. w razie zamiaru zaskarżenia przez ogrody uchwał gmin dotyczących utrzymania porządku i czystości w gminach (tzw. uchwały „śmieciowe”). Teraz uchwały będzie można zaskarżyć w każdym czasie, bez uprzedniego wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa.

zawiadomienia przez publiczne obwieszczenia
Organ administracji będzie mógł dokonywać zawiadomień stron o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania – gdy przepis szczególny tak stanowi (np. w prawie budowlanym) oraz wtedy, gdy w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron. Przyjmuje się, że zawiadomienie będzie dokonane z upływem 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej. Regulacje te mogą mieć zatem znaczenie np. dla ogrodów w postępowaniach o pozwolenie na budowę w razie realizacji inwestycji w sąsiedztwie ROD.

wymóg pouczenia o wysokości opłaty (wpisu)
Od 1 czerwca 2017 r. organy administracji będą miały obowiązek informować strony postępowania nie tylko o przysługującym stronie środku zaskarżenia, ale również wskazać wysokość opłaty (wpisu). Zmiana ta jest przede wszystkim korzystna dla działkowców, którzy nie korzystają z pomocy prawnika. Działkowcy otrzymując decyzję z takim pouczeniem będą mogli rozważyć, czy z uwagi na koszty jakie musieliby ponieść, zasadne jest kontynuowanie danego postępowania na drodze sądowej.

opracowała: dr Aneta Olędzka
Biuro Prawne PZD


W dniu 29 kwietnia odbyło się WZS-2017 ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni.
Uchwalono następujące uchwały związane z funkcjonowaniem ogrodu:

- oplata ogrodowa na wydatki związane z funkcjonowaniem ogrodu - 0, 59 zł od metra kwadratowego działki;
- opłata ogrodowa energetyczna 13,0 zł od działki;
- oplata ogrodowa za wywóz śmieci - 60,0 zł od działki;
- opłata za zużytą wodę 0,36 zł od metra kwadratowego działki,

oraz inne uchwały regulujące tok życia ogrodu.


STANOWISKO
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO RODZINNEGO OGRODU
DZIAŁKOWEGO IM. ANTONIEGO DOMAGALSKIEGO W GDYNI
Z DNIA 29 KWIETNIA 2017 ROKU.PAN JACEK KURSKI
PREZES TVP


Szanowny Panie Prezesie!My działkowcy skupieni w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni, jesteśmy oburzeni nasilającymi się atakami na Polski Związek Działkowców.

Telewizja publiczna, jak sama nazwa wskazuje winna być telewizją wszystkich obywateli. Poruszane w niej tematy powinny przedstawiać problemy wszystkich grup zamieszkujących nasz Kraj.
Z emitowanych, na kanałach publicznych materiałów wynika jedno, medialna nagonka na Związek, czyli na nas działkowców. Brak jest w prezentowanych tematach, dotyczących ogrodów działkowych obiektywizmu. W żadnym programie nie przedstawiono naszej pracy oraz osiągnięć, które rzeczywiście posiadamy.

Szanowny Panie Prezesie!
My działkowcy z ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni, żądamy uczciwej i rzetelnej oceny Ogrodów Działkowych w emitowanych programach TV Publiczna!

Z ogrodowym pozdrowieniem.


W imieniu, obradującego Walnego Zebrania Sprawozdawczego-2017 ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni.

Przewodniczący                                                                                                                                        Przewodniczą
Komisji Uchwał i Wniosków                                                                                                                         Walnego Zebrania
Do wiadomości:
1. Prezes KR PZD – E. Kondracki;
2. Prezes OZ Pomorski - Cz. Smoczyński.


APEL
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 15 grudnia 2016 r.
do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz działkowców

W niektórych mediach trwa kampania oszczerstw pod adresem Polskiego Związku Działkowców, któ-
ry od 35 lat stoi na straży praw działkowców i ogrodów działkowych. Programy emitowane w telewizji
publicznej, a także artykuły publikowane przez Gazetę Wyborczą i jej terenowe oddziały, przedstawiają
zniekształcony obraz działalności i zarządzania w ogrodach działkowych. Praca tysięcy społecznych dzia-
łaczy Polskiego Związku Działkowców znalazła się pod lupą dziennikarzy, którzy różnymi metodami,
w tym poprzez perfidne kłamstwa i pomówienia pod adresem struktur PZD, wypaczają prawdziwy obraz
całej organizacji. Bezkrytyczne przyjmowanie przez te media słów od osób, które weszły często w konflikt
z prawem sprawia, że prawda schodzi na drugi plan, a liczy się tylko sensacja i bezpardonowa krytyka
działaczy PZD. W innym wypadku moglibyśmy także zobaczyć programy czy przeczytać artykuły o sukcesach
PZD, o wieloletnim trudzie walki o nienaruszalność ogrodów, inwestycjach oraz rozwoju ogrodów
i ich otwarciu na potrzeby społeczności lokalnych. Niestety, celem działania jest jedynie przedstawianie
społecznych działaczy PZD w krzywym zwierciadle poprzez jednostronne i nieobiektywne materiały.

Dlatego Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie
ustawy o ROD, Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem
i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. 

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
° 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
° 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.
Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.
Krajowa Rada PZD
Pomoc prawna dla zarządów ROD i działkowców.
(artykół pochodzi ze strony PZD)

Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD, dnia 30 listopada 2016 roku, podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD.

Obsługa prawna będzie realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas, ma być dostępna dla wszystkich użytkowników - działkowcy oraz członkowie zarządów ROD będą mogli na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. Będą mogli uzyskać porady prawne w zakresie interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, ustanawiania prawa do działek.

Ponadto, prawnicy wskażą, jakie czynności formalno-prawne należy podjąć w celu załatwienia konkretnej sprawy np.: przeniesienie prawa do działki, usunięcie drzewa z terenu działki, wjazd na tern ROD pojazdem mechanicznym czy budowa altany.

Prezydium KR PZD podjętą uchwałą stworzyło zarządom ROD dodatkowe wsparcie w zakresie obsługi prawnej. Zarządy ROD będą mogły korzystać z pomocy radcy prawnego w przygotowaniu pism składanych do sądu w imieniu PZD, oświadczeń oraz wniosków. Radcowie oraz prawnicy okręgu będą służyć zarządom ROD wsparciem, a w trudniejszych sprawach okręg będzie przejmował jej prowadzenie przed sądem. Członkowie zarządu ROD na każdym etapie działalności wynikającej z pełnionej funkcji w ROD będą mieli pewność, że ich działania pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami związkowymi.

Wszystkie okręgi pracują nad przygotowaniem szczegółowych planów realizacji obsługi prawnej dla ROD. Niektóre okręgi już uruchomiły dyżury telefoniczne, tj.; okręg w Bydgoszczy, Częstochowie, Pomorski, w Kaliszu, Legnica, Lublin, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, w Pile, Podkarpacki, Sudecki, w Szczecinie, Śląski, Świętokrzyski, Toruńsko- Włocławski, a także we Wrocławiu. Działkowcy mogą konsultować zagadnienia prawne oraz uzyskać poradę „od ręki”. W wyznaczonych terminach działkowcy mogą korzystać z porad oraz konsultacji udzielanych przez wyspecjalizowanych pracowników PZD oraz radców prawnych.

Krajowa Rada PZD zapewnia pomoc prawną dla działkowców oraz zarządów ROD, a także stoi na straży praw działkowców zajmując stanowisko we wszystkich istotnych sprawach dla ROD. Krajowa Rada kierując się szczególnymi potrzebami działkowców angażuje się w działania ROD na każdym etapie, czuwa i aktywnie reaguje na zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących, współpracując z resortami, tak by przystosowywać tworzone regulacje prawne do warunków i w interesie ROD. Pod nadzorem Krajowej Rady PZD okręgi przejmują i prowadzą sprawy roszczeń do gruntów ROD. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę działaniom publicystycznym Krajowa Rad dociera do dużej liczby odbiorców, zamieszczając publikacje o tematyce prawnej na łamach Zielonej Rzeczypospolitej, w Informatorze Działkowca, a także specjalnych broszurach. Istotne dla działkowców zagadnienia prawne oraz najnowsze zmiany w prawie związkowym, Krajowa Rada PZD wyczerpująco opisuje na stronach internetowych oraz zamieszcza odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Prawnicy Krajowej Rady świadczą wsparcie dla ROD udzielając porad prawnych podczas piątkowych dyżurów telefonicznych, w godzinach 10:00-15:00. Krajowa Rada odpowiada na zapytania kierowane drogą listowną oraz mailową dostarczając fachowej, indywidualnej interpretacji związkowych przepisów, a także analiz i wykładni przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie odnoszącym się do ogrodów czy konkretnych spraw ogrodowych.

Aktualne informacje na temat prowadzonych porad prawnych dla ROD, będą zamieszczane na bieżąco na stronach internetowych okręgów oraz na stronie internetowej PZD (www.pzd.pl).
                                                   LIST INTENCYJNY!

Dzień dwudziestego ósmego grudnia 2016 roku, dla gdyńskich ogrodów stał się data historyczną. W tym dniu przedstawiciele Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych podpisali porozumienie o współpracy z Władzami Miasta Gdyni.

Podpisany dokument otwiera nowy rozdział w działalności gdyńskich ogrodów przynależnych do PZD. Zostały umormowane zasady współpracy. Ogrody, ze swej strony będą kontynuowały swoją politykę „otwartych drzwi”. Otwarcie naszych ogrodów na współpracę z lokalnym społeczeństwem istnieje od kilku lat. W ogrodach, współpraca realizowana jest na wiele sposobów.

Zgodnie z zapisami w planach zagospodarowania miasta oraz najnowszymi trendami wyrażanymi przez jego władze, ogrody mają stać się miejską ostoja zieleni.

Przed gdyńskim kolegium oraz prezesami ogrodów otwiera się nowa możliwość wkomponowania się na stale w struktury miasta. Jednocześnie jest to olbrzymie wyzwanie dla kolegium w realizacji zadań oraz wykorzystania możliwości.

Sekretarz Kolegium                                                                                                      Przewodniczący Kolegium
Danuta Sompolińska                                                                                                            Leonard Niewiński

foto relacja z wydarzenia znajduje się tutaj

                                                                                                                       Gdynia dnia 18 listopad 2016.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Pani Minister Elżbieta Rafalska
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej


Szanowna Pani Minister!

Ogrody działkowe to nie szkoła przetrwania.

Analizując toczącą się w mediach kampanię dotyczącą zamieszkiwania na terenie ogrodów działkowych, nasuwa się pytanie, co jest tego powodem?

Osobiście uważam, że problem nie jest usytuowany w przepisach czy też działaniach Polskiego Związku Działkowców. Problem jest usytuowany w niedostatecznym działaniu i braku w tej materii właściwych struktur państwa. Obywatel, w żaden sposób nie odczuwa opiekuńczej roli państwa, a dopuszczenie przez rządzących, do zamieszkiwania w altanach ogrodowych, w których warunki uwłaczają wszelkim normom europejskim, jest tego najlepszym dowodem. Brak jest właściwych mechanizmów, które umożliwiłyby przeciętnym ludziom osiągnięcie chociażby minimalnych podstaw do właściwej egzystencji. W takich właśnie wypadkach władze(mam na myśli wszystkie struktury władzy), idą na skróty. Uważają, że jeżeli osoba lub grupa osób znalazła lokum, to problem zamieszkiwania jest rozwiązany. To podejście do sprawy powoduje, że zamieszkujący altany działkowe, przechodzą prawdziwą szkołę przetrwania.

Problem, który winna rozwiązać władza centralna, przerzucono na barki Polskiego Związku Działkowców.
Czy w tendencyjnie emitowanych artykułach i programach telewizyjnych, w których przedstawiano „pokrzywdzone przez Związek zamieszkujące altany ogrodowe osoby”, ktoś z redaktorów zapytał zamieszkujących, jaki mają zamiar pomóc samymi sobie”? Czy chociaż raz przedstawili jakąkolwiek wizję wyjścia z tego impasu? Nie. Ale za to stworzyła się świetna okazja by „dokopać” Związkowi.

Szanowni Państwo!

Czy jest wyjście z tej sytuacji? To Państwa Ministerstwo musi znaleźć sposób rozwiązania powstałego impasu. Zaproponować konkretne rozwiązania socjalne bez stosowania obietnic i rozdawnictwa. To Państwo powinniście stworzyć takie mechanizmy, by prawo było prawem, mam tu na myśli chociażby Ustawę Sejmową z 13 grudnia 2103 roku, z której dobitnie wynika, że zamieszkiwanie na działce jest zabronione .

Apeluję, by władze dostrzegły pozytywną rolę Polskiego Związku Działkowców w tej materii, a rozwiazywanie problemu odbywało się z jego udziałem.

Z ogrodowym pozdrowieniem.

Leonard Niewiński
Działkowicz z Gdyni
Do wiadomości:
1. Prezes PZD – Pan Eugeniusz Kondracki,
2. Prezes OZ Pomorski – Pan Czesław Smoczyński

Sąd - sprzedaż naniesień na działce wolna od PIT - 24.10.2016


4 października 2016r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, który może mieć niebagatelne znaczenie dla tysięcy działkowców. W sprawie sygn. akt I SA/Bd 526/16, Sąd stanął na stanowisku, że zbywając prawa do działki, w części w jakiej zapłata dotyczy znajdujących się na działce nasadzeń i naniesień, działkowiec rozlicza dochód wg zasad obowiązujących przy sprzedaży rzeczy ruchomych. Sąd zakwestionował pogląd Ministra Finansów, który w interpretacji podatkowej zajął stanowisko, wg którego podatek PIT należy płacić od całości dochodu osiągniętego przez działkowca zbywającego prawo do działki i prawo własności naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na działce.

Mówiąc w skrócie, wg Sądu, jeżeli - przy okazji przeniesienia praw do działki - następuje przeniesienie własności nasadzeń i nakładów, które zostały dokonane (zakupione) ponad 6 miesięcy przed zbyciem prawa do działki, to dochód ze sprzedaży tej własności jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zdaniem WSA od dochodu z transakcji, w części dotyczącej własności naniesień i nasadzeń, odprowadza się podatek od czynności cywilnoprawnych.

Choć wyrok ten dotyczy indywidualnej sprawy, to PZD podejmie starania, by – biorąc pod uwagę spójność orzeczenia z ustawami podatkowymi i z ustawą o ROD - Minister Finansów wydał wytyczne do jego stosowania przez organy podatkowe we wszystkich sprawach dotyczących działkowców.

Na czym polegał spór?

Pogląd wyrażony przez Sąd zapadł w sprawie, w której działkowiec zakwestionował stanowisko organu podatkowego, iż cała wartość transakcji, której przedmiotem było zbycie prawa do działki w ROD oraz własności znajdujących się na niej naniesień i nasadzeń, jest objęta podatkiem PIT. Działkowiec uważał, że choć umowa była jedna, to - w sensie podatkowym - dotyczyła dwóch różnych kategorii przedmiotów, do jednej zalicza się prawo do działki, do drugiej własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów.

Konsekwencją takiego poglądu było ustalenie, iż:

- osobno należy postrzegać dochód osiągnięty z przeniesienia prawa do działki, opodatkowany PIT jako pochodzący z odpłatnego zbycia prawa majątkowego - o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.

- osobno należy postrzegać dochód osiągnięty ze sprzedaży własności rzeczy znajdujących się na działce, zwolniony z PIT, jako pochodzący z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomej, nabytej ponad 6 miesięcy przed zbyciem - o których mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) u.p.d.o.f .

WSA przychylił się do stanowiska prezentowanego przez działkowca.

Jakie podatki płacimy wg WSA?

Od dochodu za zbycie prawa do działki zapłacimy podatek wg stawki PIT - a więc skali podatkowej 18 lub 32 % łącząc dochód ze sprzedaży z dochodami z innych źródeł. Podatnikiem PIT jest zbywca prawa do działki, i to on zapłaci podatek.

Od dochodu za zbycie własności naniesień i nasadzeń nie płacimy PIT, transakcja obciążona jest jedynie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2%. PCC płaci nabywca – zgodnie z art. 4. pkt 1 ustawy o PCC ciężar obowiązku podatkowego ciąży - przy umowie sprzedaży - na kupującym. Deklarację na PCC-3 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Za datę początkową 14-dniowego terminu w tym przypadku należy uznać dzień podpisania umowy o przeniesieniu prawa do działki, czyli dzień w którym podpisy pod nią potwierdzi notariusz.

Bezpieczniejszym jest też przyjęcie, że fakt, iż umowa ma być jeszcze zatwierdzona przez zarząd ROD, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia podatku PCC w 14 dniowym terminie od jej zawarcia. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 pkt 2) Ustawy o PCC 1. podatek podlega zwrotowi, jeżeli nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej. Co za tym idzie, należy przyjąć, że w świetle ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy, nawet jeżeli jej skuteczność zależy od przyszłego zdarzenia, tak jak to ma miejsce właśnie w przypadku przeniesienia prawa do działki.


Umowa na www.pzd.pl korzystna

Warto odnotować, iż dostępny na www.pzd.pl wzór umowy dotyczącej przeniesienia prawa do działki umożliwia zastosowanie konstrukcji akceptowanej przez WSA. W § 3 wzoru wyraźnie odróżnia się bowiem wynagrodzenie z tytułu prawa do działki, od wynagrodzenia za przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce.

Uwaga

Powyższy wyrok zapadł w sprawie indywidualnej. Zatem teoretycznie nie wiąże organów skarbowych. Jednak, biorąc pod uwagę treść art. 30 ust. 2 ustawy o ROD, z którego jednoznacznie wynika, iż naniesienia i nasadzenia stanowią własność działkowca, wnioski WSA zdają się być oczywiste. Dlatego też, w najbliższym czasie PZD wystąpi do Ministra Finansów z prośbą o zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie, tak aby wykładnia prawa przyjęta przez WSA w Bydgoszczy była stosowana przez organy podatkowe we wszystkich indywidualnych sprawach.

radca prawny

Bartłomiej Piech

Biuro KR PZD


Link do wyroku WSA w sprawie sygn. akt I SA/Bd 526/16


Artykół pochodzi ze strony www.pzd.pl
                               Gdyńskie Kolegium na Paradzie Niepodległości.

Jedenastego Listopada, to historyczny dzień w życiu wszystkich Polaków, obchodzony na różne sposoby. Udział w paradzie to manifestacja postawy patriotycznej, zarówno tej w skali makro i tej w skali mikro, jaka stanowią chociażby ogrody działkowe.
Wzorem lat ubiegłych Kolegium Prezesów w Gdyni „skrzyknęło” swoich członków do udziału w Paradzie Niepodległości. Przedstawiciele kilku Ogrodów stawili się na wyznaczone miejsce zbiórki. „Uzbrojeni” we flagi Związku i Państwowe podążali w wielotysięcznej paradzie. Duże zaciekawienie wśród widzów oglądających paradę, wzbudzał ciągnięty wózek udekorowany w barwy związkowe. Na całej trasie przemarszu z wózka rozdawano, stojącym na chodnikach, jabłka i żółto-zielone balony.
Udział w paradzie to nie tylko przemarsz po ulicach miasta wbrew kapryśnej pogodzie. To możliwość przypomnienia społeczności lokalnej, że Związek ma się dobrze, ze ogrody dalej funkcjonują i jedocześnie stanowią integralna część lokalnej społeczności.

Leonard Niewiński.

Tricki i sztuczki ułatwiające pracę w ogrodzie

Wykorzystaj rolki po papierze toaletowym by zrobić biodegradowalne "startery" dla swoich roślinek.
Zamiast wsadzać sadzonki bezpośrednio w glebę i pozwalać deszczowi na wypłukanie cennego torfu i bogatej w potrzebne roślinom składniki gleby, w której sadzonki zakupiliśmy, lepiej włożyć je najpierw w "starter" i dopiero posadzić w ziemi. W ten sposób przez pierwsze dni nasza roślinka ma naprawdę dobre podłoże, co pozwala jej szybciej i zdrowiej rosnąć.

Zrób startery z połówek wyciśniętej cytryny.
Zanim jednak to zrobisz, upewnij się, że roślinka, którą chcesz posadzić lubi kwaśną glebę. W przypadku niektórych roślin starter z cytryny jest lepszym pomysłem od tekturowej rolki, w innych o wiele gorszym - to zależy od gatunku roślinki. Zanim urośnie na tyle by potrzebować więcej miejsca starter z rolki zdąży sam się rozłożyć.

Wykorzystaj, jako starter skorupkę jajka.
To dobra opcja dla roślin, które potrzebują dużo wapnia. Jeśli roślinka już rośnie, skorupki jaj można rozdrobnić na proszek (np wałkiem do ciasta) i dosypać do doniczki/gleby.

Zrób własną konewkę za grosze
Wystarczy dobrze umyta, duża (np. pięciolitrowa) butelka z uchwytem i nakrętką oraz źródło ognia i gwóźdź. Rozgrzanym gwoździem zrób w nakrętce kilka dziurek i gotowe. Masz teraz nową, tanią i wygodną konewkę z recyklingu.

Łopatkę również możesz zrobić sam.
Po co wydawać pieniądze na przybory, które można zrobić własnoręcznie - ze śmieci? Wszystko, czego potrzebujesz, to kolejna butelka z mocnym uchwytem i nożyk bądź nożyczki, którymi wytniesz z niej łopatkę o pożądanym kształcie.

Nie wyrzucaj resztek ziół!
Z resztek niektórych ziół, np. bazylii, możesz wyhodować nowe roślinki. Wystarczy włożyć je do świeżej wody i poczekać, aż puszczą korzonki, a później przesadzić je do gleby.
W ten sam sposób możesz wyhodować nowy seler. Wystarczy włożyć końcówkę selera do wody, poczekać aż puści nowe korzonki i przesadzić ją do gleby. Ze śmieci możesz wyhodować nowe warzywa. Z jednego pęczka bazylii przy odrobinie cierpliwości możesz wyhodować cały ogródek.

Zasadź środki cebuli
Sam środek cebuli zawsze jest miękki i niezbyt dobry. Warto go nie skrajać do potraw, a zostawić i wsadzić w ziemię - wyrośnie z niego najpierw szczypiorek, a później nowa cebulka.

Fusy z kawy są naprawdę cenne
Nie wyrzucaj ich do kosza, a na ogródek - wzbogacą glebę i dostarczą roślinkom pożytecznych substancji.

Zabezpiecz doniczki przed przeciekaniem i brudzeniem wszystkiego wokół
Zanim posadzisz w nich roślinkę i wsypiesz glebę - wyłóż je filtrami do kawy. Jeśli woda wycieknie z doniczki, będzie to czysta, przefiltrowana woda, która nie narobi brudu i bałaganu.

Piasek budowlany to zbawienie dla Twoich przyborów
Trzymaj przybory ogrodnicze w donicy lub skrzyni wypełnionej piaskiem budowlanym. To ochroni je przed rdzewieniem, pokrywaniem się patyną i niszczeniem.

Potłuczone naczynia mogą być dekoracją Twojego ogrodu
Zanim wyrzucisz stłuczoną filiżankę czy talerzyk, zastanów się czy nie warto zostawić większe odłamki - możesz na nich napisać kolorowym lakierem do paznokci nazwy roślin i użyć ich do oznaczenia grządek z warzywami na ogródku.

Pozbądź się dylematów związanych z wybraniem kwiatków do ogródka.
Jeśli masz mały ogródek i nie wiesz, które kwiatki sezonowe posadzić, by o każdej porze roku ogród był piękny, posadź je wszystkie! Jak to zrobić w tak małym ogródku? Roślinki posadź w doniczkach i trzymaj np. na strychu w domu. W ziemię wkop wiaderka i kwiaty sezonowe, które akurat kwitną przekładaj na dwór do doniczek.

Wykorzystaj stłuczone lampki do wina i szampana.
Jeśli złamiesz nóżkę lampki do wina czy szampana, nie wyrzucaj jej. Możesz ją wykorzystać, jako wyjątkową ozdobę kwiatów w ogrodzie. Lampkę wbij w ziemię i włóż do środka niewielką świeczkę. Możesz ją zapalać wieczorami i dodać swojemu ogrodowi bądź altance magii, nie ryzykując zajęcia się roślin ogniem.

Zrób miniaturowe cieplarnie... ze śmieci
Ze zwykłych, plastikowych butelek możesz zrobić miniaturowe cieplarnie dla swoich roślin doniczkowych. Wystarczy, że obetniesz ich górną część i nałożysz na doniczkę. Nie zakładaj nakrętki - roślinka musi mieć dostęp świeżego powietrza. Jeśli martwisz się, że mini cieplarnie nie prezentują się dobrze, możesz wokół szyjki butelki zawiązać wstążkę lub sznureczek z drobną dekoracją.

Nie lubisz porcelany, ale kochasz rośliny?
Wykorzystaj nieużywaną zastawę po babci.
Jeśli masz w domu nieużywane filiżanki, które tylko się kurzą, zajmują miejsce i przeszkadzają, ale nie masz serca ich wyrzucać - znajdź im zastosowanie. Możesz je wykorzystać, jako doniczki dla małych roślinek, np. sukulentów. Wyglądają one wtedy naprawdę pięknie.

Stwórz grządki, których nie trzeba pielić.
Jeśli masz możliwość zdobycia kilku europalet - wykorzystaj je w swoim ogródku warzywnym. Palety wypełnij ziemią i posadź rośliny w wolnych przestrzeniach. W ten sposób nie tylko uzyskujesz łatwy dostęp do swoich roślinek, ale i uniemożliwiasz chwastom wyrastanie między grządkami, więc masz mniej pracy przy pieleniu.

Zrób elegancki karmnik i poidełko dla ptaków
Wykorzystaj do tego filiżankę ze spodeczkiem. Przyklej filiżankę do spodka i całość zamontuj na patyczku, który wbijesz w ogrodzie. Pamiętaj o tym, by w filiżance zawsze była świeża woda, a w spodeczku nasionka, a Twój ogród na pewno będzie zawsze rozśpiewany dzięki odwiedzającym go ptaszkom.

Użyj zwykłych polnych kamyków by wprowadzić do ogrodu odrobinę magii
Wystarczy, że pomalujesz je farbą fluorescencyjną i ułożysz wzdłuż ścieżki, wokół donic z kwiatami lub ważniejszych dekoracji. Możesz ułożyć z nich wzory na trawniku. Kamyki będą świecić w ciemności i dawać niezwykły efekt wieczorem i w nocy.

znalezione w internecie

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego