Gdynia 13.10.2021r

Dotyczy: Parkowania pojazdu osoby niepełnosprawnej na terenie ROD

Zarząd ROD informuje, że zgodnie z § 70 pkt. 2 Regulaminu ROD
‘ Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe ( np. zatoczkę )