PODPISANIE POROZUMIENIA - ROD Domagalskiego

Idź do spisu treści

Menu główne:

PODPISANIE POROZUMIENIA

GALERIE ZDJĘĆ
                                                   LIST INTENCYJNY!

Dzień dwudziestego ósmego grudnia 2016 roku, dla gdyńskich ogrodów stał się data historyczną. 
W tym dniu przedstawiciele Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych podpisali porozumienie o współpracy z Władzami Miasta Gdyni.

Podpisany dokument otwiera nowy rozdział w działalności gdyńskich ogrodów przynależnych do PZD. Zostały umormowane zasady współpracy. Ogrody, ze swej strony będą kontynuowały swoją politykę „otwartych drzwi”. Otwarcie naszych ogrodów na współpracę z lokalnym społeczeństwem istnieje od kilku lat. W ogrodach, współpraca realizowana jest na wiele sposobów.

Zgodnie z zapisami w planach zagospodarowania miasta oraz najnowszymi trendami wyrażanymi przez jego władze, ogrody mają stać się miejską ostoja zieleni.

Przed gdyńskim kolegium oraz prezesami ogrodów otwiera się nowa możliwość wkomponowania się na stale w struktury miasta. Jednocześnie jest to olbrzymie wyzwanie dla kolegium w realizacji zadań oraz wykorzystania możliwości.

      Sekretarz Kolegium                                                                                Przewodniczący Kolegium
     Danuta Sompolińska                                                                                     Leonard Niewiński

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego