Prawo w ROD

USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Regulamin ROD

Pliki do pobrania

Poniżej znajdziecie Państwo wzory dokumentów potrzebnych dla działkowca w trakcie użytkowania działki, jej zbycia lub przeniesienia praw do jej użytkowania.
Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym małżonku
druk jedynie dla współmałżonka zmarłego działkowca
Wniosek o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu
dotyczy osoby bliskiej innej niż współmałżonek
Umowa przeniesienia praw do działki
wersja edytowalna (DOC)
Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

Deklaracja członkowska PZD
nowy wzór deklaracji wprowadzony w marcu 2018 r.