PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK - ROD

WITAMY NA STRONIE

ROD im. A.Domagalskiego

WITAMY NA STRONIE
w Gdyni

ROD im. A.Domagalskiego

w Gdyni
ROD im. A. Domagalskiego
MENU >
Przejdź do treści

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK

AKTUALNOŚCI
Protokół
z przeglądu działek ROD im. Domagalskiego
2019

1. W dniach 3-17.07.2019 5 komisji 3 osobowych dokonało przeglądu działek.
2. W trakcie przeglądu, zgodnie z wcześniej przyjętym regulaminem, zwracano uwagę na:
-koncepcję rozplanowania działki;
-trawnik;
-altanę;
-dodatkowe elementy wyposażenia;
-ogólne wrażenie estetyczne.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 60.

3. Średnio w br. wszystkie ogrody uzyskały 37,32 punkty co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi nieznaczny wzrost
tj o 2,35 punktu.

Poszczególne sektory uzyskały:
A -37,43 punkty / rok 2018-36,52/
B -28,93 punkty / rok 2018-26,66/
C -37,72 punkty / rok 2018- 36,98 /

4. Przyjęto, że działki, które uzyskały powyżej 55 punktów należy uznać za bardzo zadbane, w uprawę których włożono znaczny wysiłek.

Powyżej 55 punktów uzyskało 79 działek i tak:
sektor A - 30 działek tj. 14,4%
sektor B - 2 działki tj. 1,92%
sektor C - 47 działki tj. 14,8%.

Za szczególne wzorowe i wyróżniające uznaje się działki, które uzyskały powyżej 58 punktów. Punktację taką uzyskało:

w sektorze A – 14 działek;
w sektorze B – 2 działki;
w sektorze C – 21 działek.

Niektóre działki od lat utrzymują wysoki poziom estetyczny i osiągają powyżej 55 punktów w każdym roku.
W sektorze A 21 działki tj. 10,29%
w sektorze C 31 + tj. 11,99 %


5. Oceniono również postęp w uprawie ogrodu, przyjmując, że wzrost o 10 i więcej punktów w porównaniu z rokiem poprzednim jest bardzo obiecujący.

Wyniki takie osiągnęło:

w sektorze A – 36 działek,
w sektorze B – 11 działek,
w sektorze C – 16 działki.

Największe wzrosty punktowe uzyskały:

Sektor A;

Działka 422 z 10 na 51 pkt.;
Działka 421 z 10 na 51 pkt.;
Działka 374 z 20 na 44 pkt.;
Działka 327 z 23 na 48 pkt.
oraz działki: 276, 248, 236, 233, 214 od pkt. 0 do powyżej 20.

Sektor B;

Działka 76 z 32 na 58 pkt.;
Działka 80 z 35 na 58 pkt.;
Działka 94 z 13 na 38 pkt.;
Działka 45 z 2 na 26 pkt.;
Działka 15 z 15 na 36 pkt.

Sektor C;

Działka 182 z 0 na 34 pkt.;
Działka 298 z 0 na 31 pkt.;
Działka 199 z 0 na 31 pkt.;
Działka 194 z 16 na 37 pkt.;
Działka 201 z 19 na 40 pkt.


6.Istnieją również działki zaniedbane i nieuprawiane Przyjęto, że działki, które uzyskały poniżej 20 punktów są zaniedbane.

Sektor A – 20 działki tj. 9.56%

Sektor B – 20 działki tj. 19,23%

Sektor C - 48 działek tj. 15,14%

w tym działki nieuprawiane które uzyskały poniżej 10 punktów.

Sektor A – 16 działek;

Sektor B – 3 działki;

Sektor C – 34 działki.


Od dwóch lat nieuprawiane są;

w sektorze A – 12 działki;

w sektorze B – 1 działka;

w sektorze C – 20 działki.

WNIOSKI:

1. Działki na terenie naszego ogrodu spełniają różne funkcje. Można je podzielić na typowo rekreacyjne, typowo uprawne
i mieszane. Zgodnie z dotychczas obowiązującym regulaminem nie zawsze sprawiedliwie można ocenić zaangażowanie działkowca i jego wkład pracy. Niektóre z działek są doskonale uprawiane przez starszych wiekiem użytkowników, szczególnie wypracowane i zadbane lecz z uwagi na mniej efektowne altany nie są w stanie uzyskać wysokiej punktacji. Należy przeanalizować dotychczasowy regulamin i podjąć próbę jego modernizacji pod kątem oceny systematyczności,
różnorodności nasadzeń i uzyskanych efektów.

2. W trakcie przeglądu stwierdzono istnienie nadmiernie wyrośniętych drzew i iglaków, które stanowią problem dla prawidłowo uprawiających działki i są źródłem konfliktów sąsiedzkich. Apeluje się do wszystkich użytkowników o przestrzeganie regulaminu ROD i przycięcie drzew i iglaków w jak najszybszym terminie.

3. Na sporej ilości działek brakuje numerów albo są one nieczytelne co utrudnia ich identyfikację. Należy w trybie pilnym uzupełnić numery.

4. Na terenie naszego ROD zaobserwowano znaczną ilość nowych użytkowników. Są to osoby młode, które podejmują znaczne wysiłki modernizacji i zagospodarowania działek. W miarę możliwości należy podjąć z nimi współpracę.

5. Komisja proponuje wyróżnić następujące działki:

Sektor A – działka 354 – wzorowa, pokazowa;

Sektor B – działka 76 – pięknie uprawiana, największy postęp w porównaniu z rokiem poprzednim;

Sektor C – działka 81 – od pięciu lat utrzymana w nienagannym stanie.

Postanowiono również nagrodzić dyplomami działki, które uzyskały maksymalną ilość punktów;

Sektor A – 6 działek, sektor C- 8 działek.


                                                                                                                                  Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                                       Elżbieta Nadolska
ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni
81-533 Gdynia
ul. Grodnieńska 24
tel. 58 774 87 43
Copyright © 2019 ROD im. A. Domagalskiego All rights reserved.
made by DM
Wróć do spisu treści