RYS HISTORYCZNY OGRODÓW - ROD Domagalskiego

Idź do spisu treści

Menu główne:

RYS HISTORYCZNY OGRODÓW

ZDJĘCIA STRONA GŁÓWNA
Rok 1965

Naturalną baza wypoczynku ludzi pracy i ich rodzin stanowią Pracownicze Ogrody Działkowe (P.O.D) Staraniem aktywu społecznego Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni przy udziale kolegów: Stefana Wciórki, Mariana Popielarza, Zygmunta Muszyńskiego, Gustawa Żyłowicza, Jana Bartkiewicza, Wacława Wazdrąga, Jadwigi Sarneckiej, Kazimierza Lęcznara, Antoniego Domagalskiego, Stefana Pstrągowskiego i szeregu innych kolegów, którzy swoją aktywna pracą społeczną przy dużej pomocy Rady Zakładowej, Zw. Zaw. "Metal", mimo dużych trudności przyczynili się do tego, że Prez. Miejskiej R.N. w Gdyni przychyliło się do postulatów wysuniętych przez Stoczniowców i przydzieliło im 7ha nieużytków rolnych w Małym Kacku, w celu założenia "Pracowniczego Ogrodu Działkowego". Podstawą prawną była " Decyzja P.M.R.N w Gdyni nr.69/65 z dnia 4. Grudnia 1965 roku", która przyznawała w dożywocie działkę ok. 300 m2 do użytkowania pracownikowi Stoczni im. Komuny Paryskiej. Brawo i uznanie dla aktywu Stoczni!

Rok 1966/67

Na naradzie aktywu działkowego w dniu 28.04.1966r. wybrano Zarząd P.O.D. w składzie:
Stefan Wiórko - przewodniczący
Zygmunt Muszyński - z -ca przewodniczącego
Gustaw Żyłowicz - z-ca przewodniczącego
Kazimierz Lęcznar - sekretarz
Tadeusz Polniak- skarbnik
Stefan Pstrągowski - z-ca skarbnika
Antoni Domagalski - gospodarz ogrodu
Ignacy Wójcik - gospodarz ogrodu
Józef Sildatke - gospodarz ogrodu

Powołano Komisje:
Rewizyjną, Rozjemczą i Lustracyjną


Rok 1972

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 27.03.1972r. Postanowiono nadać nazwę naszemu ogrodowi. Wobec powyższego przeprowadzono konkurs na nazwę ogrodu. Konkurs rozstrzygnęli kol. Kol. Gaweł i Czarski za nazwą "P.O.D. im. Antoniego Domagalskiego przy S.K.P. w Gdyni" Nazwę ogrodu wzięto z nazwiska po zmarłym gospodarzu, który był wszystkim dobrze znany jako sumienny i budzący szacunek pracownik Stoczni jak i przodujący działkowiec. Pełniąc funkcję gospodarza ogrodu swą pracą przyczynił się do rozwoju P.O.D.


Rok 1982

Na podstawie uchwały Zarządu P.O.D. z dnia 15.02.1982 r. oraz decyzji Urzędu Miejskiego z dnia 29.03.1982 r. Nr 32/82 przydzielone zostały do użytkowania nowe działki naszego ogrodu określane symbolem "C".


Rok 2006

40-Lecie Ogrodów Domagalskiego Uroczystość rozpoczęto Mszą Polową. Mimo złej pogody działkowców były tłumy.
Zostały wręczone nagrody i była zabawa na 102.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego