Przejdź do treści

Tablica informacyjna

Informacja dotycząca wjazdu pojazdów mechanicznych
na teren ROD im. A. Domagalskiego.
Zarząd ROD informuje, że prawo wjazdu na teren ogrodu
mają wyłącznie działkowcy ROD im. A. Domagalskiego.
Wjazd pojazdów mechanicznych na teren ogrodu możliwy będzie w środy
od 24 kwietnia do 31 maja – w godz. 10:00 do 18:00
od 1 czerwca do 31 sierpnia – w godz. 10:00 do 20:00
od 1 września do 31 października – w godz. 10:00 do 18:00
w soboty od 10:00 do 12:00/jeżeli nie będzie to uciążliwe/
Parkowanie na alejkach ogrodowych oraz przed biurem ROD
jest zabronione !!!
Brama główna będzie otwierana wyłącznie gdy nie będzie opadów deszczu,
a stan alejek ogrodowych będzie pozwalał na ruch pojazdów mechanicznych.

PODSTAWA: §36 ust.1 pkt 1 Regulaminu ROD
Wjazd pojazdów mechanicznych na teren działek
dla osób uprawnionych obowiązuje: od 1 7 kwietnia do 31 października: 24 h/7
WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zarząd ROD im. A. Domagalskiego zaprasza na
 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W ROD
Zebranie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2024 r.
w Domu Działkowca
81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24
Początek obrad:
I termin - godz. 10:00
II termin - godz. 10:30

Komplet informacji zostanie członkom PZD przesłany drogą pocztową
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 03.04.2024 i 10.04.2024 r.
w godz. od 12:00 do 14:00 w Domu Działkowca
 
Zarząd ROD Apeluje !!!
Uszanujcie pracę Gospodarza Ogrodu, bo mamy tylko jednego.
Dlaczego nie kompostujecie odpadów zielonych, przecież to obowiązek działkowca?
W celu zmniejszenia kosztów wywozu śmieci z ogrodu, Gospodarz sam wyciąga gałęzie z kontenera, tnie je na małe kawałki, a worki plastikowe wyciąga. Wrzucajcie do kontenera na odpady zielone BIO tylko gałęzie pocięte na krótkie kawałki i bez worków plastikowych. Nie zostawiajcie worków z trawą i śmieciami pod kontenerem. Jak kontener jest pełny przetrzymajcie swoje odpady chociaż jeden dzień.  Gospodarz jest jeden, a nas działkowców 751 na 634 działkach.
Zastanówcie się zanim zrobicie po raz kolejny bałagan.
Prace konserwacyjne w ROD
Zarząd ROD informuje, że Elektryk ROD przeprowadza prace konserwacyjne w skrzynkach energetycznych, połączone z konieczną wymianą zużytych elementów. Zaczynamy od sektora "C "  i od skrzynek w najgorszym stanie.
Docelowo będą wymienione wszystkie podliczniki na nowoczesne spełniające wymogi dyrektywy MID.
Zasilanie będzie zdjęte jedynie na czas niezbędnych prac(max. do 1 godziny), więc system monitoringu wizyjnego pracuje w trybie ciągłym.

Z tym nasz p. Elektryk sobie radzi świetnie, natomiast prosimy o zgłaszanie się do pomocy p. Gospodarzowi przy konserwacji ogrodzenia zewnętrznego(wycinka wrośniętych krzewów) i innych drobnych prac gospodarczych.
Tu liczymy na Waszą aktywność :-)

Drodzy działkowcy zapewniamy jednocześnie, że kamery nagrywają również gdy jest ciemno. Doskonale widać, kto wrzuca worki do kontenera na zielone i pragnie dołożyć się ekstra do kary za wywóz niesegregowanych odpadów. Przypominamy jednocześnie tym co myślą, iż są „niewidzialni”, że parkowanie przed bramą główną grozi otrzymaniem mandatu karnego.

Zarząd ROD dziękuje działkowcom z sektora „B” za wzorowe przestrzeganie reguł segregacji odpadów. Mamy kolejny miesiąc bez (opłata dodatkowa 450 zł za brak segregacji) kary za wywóz odpadów. To się tam wcześniej, jak wynika z dokumentów, bardzo rzadko zdarzało. Faktem jest, że coś typu worek, czy lodówka, czasem się tam znalazło, ale szybka reakcja działkowców dbających o nasze wspólne dobro uchroniła nas przed karą, a sprawcę przed publikacją wizerunku na tablicy „wstydu”.
Dziękujcie tym, co tam dbają o porządek, bo tylko to uratowało was przed sławą.
Tylko trzech działkowców musimy tam jeszcze nauczyć zasad.

Znakomita większość przestrzega reguł.
Dziękujemy !!!

Z ogrodowym pozdrowieniem
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Antoniego Domagalskiego
Mniszek lekarski
Zastosowanie w ochronie roślin
Zastosowanie mniszka lekarskiego w ochronie roślin to przede wszystkim zwalczanie chorób i szkodników, a także stymulacja i przyspieszanie wzrostu roślin. Preparat na bazie mniszka lekarskiego można przygotować z suszonej lub świeżej rośliny.
Wyciąg z mniszka lekarskiego jest niezwykle skuteczny w walce z mszycami, przędziorkami czy miodownicami.
Jak go zrobić?
Oto przepis na wyciąg z mniszka lekarskiego:
150 g świeżego mniszka lekarskiego (cała roślina) zalewamy 5 litrami wody i odstawiamy na 3 godziny.
Można też użyć 125 g zmielonych korzeni lub 200 g świeżych liści.
Po upływie 3 godzin możemy spryskać szkodniki powstałym roztworem.
Wiosna w ogrodzie

dobre rady


Przed zasadzeniem roślin, warto sprawdzić odczyn pH gleby i dopasować go do potrzeb wybranych gatunków. Jak sprawdzić odczyn gleby? Najlepiej wykorzystać do tego prosty w obsłudze kwasomierz, który szybko pokaże, jaki jest aktualny odczyn. Chcąc zakwasić podłoże, należy dodać torf wysoki lub dodać nawozu zakwaszającego. Natomiast odkwaszanie ziemi najlepiej przeprowadzić, wykorzystując nawozy wapniowe.

Kompostowanie


jest jedną z najkorzystniejszych form przetwarzania odpadów organicznych i jest to proces rozkładu materii organicznej na proste związki w postaci kompostu. W rozdrobnionych odpadach organicznych poddanych kompostowaniu, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic) zachodzą dwa procesy biochemiczne:


1. mineralizacja materii organicznej to rozkład związków organicznych, w wyniku którego powstaje woda, dwutlenek węgla oraz energia cieplna, ponadto azotany, siarczany, fosforany i inne związki mineralne);
2. humifikacja to łączenie się składników rozkładu w wielkocząsteczkowe substancje próchniczne.

Nie czyń drugiemu działkowcowi, co tobie niemiłeOdnośnie sposobu korzystania z działki wskazać należy, że część postanowień Regulamin (§ 6-7) w istocie doprecyzowuje kwestie przesądzone w ustawie o ROD. Mianowicie to na poziomie ustawy określone cele korzystania z działki w ROD – rekreacja i prowadzenie upraw ogrodniczych, a także zakazano zamieszkiwania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejną grupę stanowią przepisy stricte porządkowe (§ 67 i nast.), w których wprost wyrażono pewne nakazy, np. dbałości o estetykę działki i zakazy, np. mycia samochodów czy zaśmiecania terenu ogólnego. Korzystając z działki, trzeba liczyć się z koniecznością poszanowania oczekiwań i potrzeb innych działkowców.

Created by Marcin
Komunikat testowy
Biedronka
Opublikowany przez Instruktor - 29/5/2023
Visit our BLOG
Wróć do spisu treści