Przejdź do treści

Tablica informacyjna

WJAZD NA TEREN ROD im. A. DOMAGALSKIEGO
Informacja dotycząca wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD im. A. Domagalskiego.

Zgoda na wjazd na teren ROD w środy
nie jest zgodą na Parkowanie !!!
Zarząd ROD. im. A. Domagalskiego informuje, że wjazd pojazdów mechanicznych na teren ogrodu możliwy będzie w każdą środę miesiąca tj. od 19 kwietnia do 31 października – w godz. 10:00 do 18:00
Jeżeli sytuacja z parkowaniem w alejach i blokowaniem przejazdu, która miała miejsce w ostatnią środę powtórzy się, to brama wjazdowa w środy nie będzie więcej otwierana.
Ze względów bezpieczeństwa Zarząd ROD prosi o pozostawianie kartki z numerem działki lub numerem telefonu w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.
Parkowanie w alejkach ogrodowych oraz przed biurem ROD jest zabronione !!!
Zarząd ROD Apeluje !!!

Uszanujcie pracę Gospodarza Ogrodu, bo mamy tylko jednego.

Dlaczego nie kompostujecie odpadów zielonych, przecież to obowiązek działkowca?
W celu zmniejszenia kosztów wywozu śmieci z ogrodu, Gospodarz sam wyciąga gałęzie z kontenera, tnie je na małe kawałki, a worki plastikowe wyciąga. Wrzucajcie do kontenera na odpady zielone BIO tylko gałęzie pocięte na krótkie kawałki i bez worków plastikowych. Nie zostawiajcie worków z trawą i śmieciami pod kontenerem. Jak kontener jest pełny przetrzymajcie swoje odpady chociaż jeden dzień.  Gospodarz jest jeden, a nas działkowców 751 na 634 działkach.

Zastanówcie się zanim zrobicie po raz kolejny bałagan.
Mniszek lekarski
Zastosowanie w ochronie roślin
Zastosowanie mniszka lekarskiego w ochronie roślin to przede wszystkim zwalczanie chorób i szkodników, a także stymulacja i przyspieszanie wzrostu roślin. Preparat na bazie mniszka lekarskiego można przygotować z suszonej lub świeżej rośliny.
Wyciąg z mniszka lekarskiego jest niezwykle skuteczny w walce z mszycami, przędziorkami czy miodownicami.
Jak go zrobić?
Oto przepis na wyciąg z mniszka lekarskiego:
150 g świeżego mniszka lekarskiego (cała roślina) zalewamy 5 litrami wody i odstawiamy na 3 godziny.
Można też użyć 125 g zmielonych korzeni lub 200 g świeżych liści.
Po upływie 3 godzin możemy spryskać szkodniki powstałym roztworem.
Wiosna w ogrodzie

dobre rady


Przed zasadzeniem roślin, warto sprawdzić odczyn pH gleby i dopasować go do potrzeb wybranych gatunków. Jak sprawdzić odczyn gleby? Najlepiej wykorzystać do tego prosty w obsłudze kwasomierz, który szybko pokaże, jaki jest aktualny odczyn. Chcąc zakwasić podłoże, należy dodać torf wysoki lub dodać nawozu zakwaszającego. Natomiast odkwaszanie ziemi najlepiej przeprowadzić, wykorzystując nawozy wapniowe.

Kompostowanie


jest jedną z najkorzystniejszych form przetwarzania odpadów organicznych i jest to proces rozkładu materii organicznej na proste związki w postaci kompostu. W rozdrobnionych odpadach organicznych poddanych kompostowaniu, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic) zachodzą dwa procesy biochemiczne:


1. mineralizacja materii organicznej to rozkład związków organicznych, w wyniku którego powstaje woda, dwutlenek węgla oraz energia cieplna, ponadto azotany, siarczany, fosforany i inne związki mineralne);
2. humifikacja to łączenie się składników rozkładu w wielkocząsteczkowe substancje próchniczne.

Nie czyń drugiemu działkowcowi, co tobie niemiłeOdnośnie sposobu korzystania z działki wskazać należy, że część postanowień Regulamin (§ 6-7) w istocie doprecyzowuje kwestie przesądzone w ustawie o ROD. Mianowicie to na poziomie ustawy określone cele korzystania z działki w ROD – rekreacja i prowadzenie upraw ogrodniczych, a także zakazano zamieszkiwania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejną grupę stanowią przepisy stricte porządkowe (§ 67 i nast.), w których wprost wyrażono pewne nakazy, np. dbałości o estetykę działki i zakazy, np. mycia samochodów czy zaśmiecania terenu ogólnego. Korzystając z działki, trzeba liczyć się z koniecznością poszanowania oczekiwań i potrzeb innych działkowców.

Created by Marcin
Komunikat testowy
Biedronka
Opublikowany przez Instruktor - 29/5/2023
Visit our BLOG
Wróć do spisu treści