Okręgowego Zarządu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 25.10.2022r w sprawie powołania Komisarycznego Zarządu ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni.

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku, działając na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3 i § 41 ust. 3 w związku z § 110 ust. 2 pkt 16 Statutu PZD postanawia:

Zgodnie z § 41 ust. 1 pkt 3 i § 41 ust. 2 Statutu PZD powołać Komisaryczny Zarząd ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni w składzie 5 osób:

  • Prezes Zarządu Komisarycznego – Tadeusz Rojek
  • Wiceprezes Zarządu Komisarycznego – Dariusz Kmiecik 
  • Sekretarz Zarządu Komisarycznego – Zuzanna Madej 
  • Skarbnik Zarządu Komisarycznego – Hanna Szymańska 
  • Członek Zarządu Komisarycznego – Małgorzata Jagiełło 

Zarząd Komisaryczny rozpoczął działalność z dniem 02.11.2022r