ZARZĄD - ROD Domagalskiego

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZARZĄD

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 2015 wybrano Zarząd ROD im .A. Domagalskiego,
w pięcioosobowym składzie, który ukonstytuował się w następujący sposób:
ZARZĄD OGRODU - Prezes - Leonard NIEWIŃSKI cały skład zarządu...  
 
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym 2015 wybrano Komisję Rewizyjną, w pięcioosobowym składzie, która ukonstytuowała się w następujący sposób:
Komisja Rewizyjna - Szymon PASZKOWSKI cały skład komisji...
 
Komisja Ugodowa - Krystyna GRZESIK - Przewodnicząca całość komisji...
 
Komisja Inwestycyjna - Józef MAZUREK - przewodniczący całość komisji...
 
Komisja Organizacyjna - Zuzanna MADEJ - przewodnicząca całość komisji...
 
Społeczna Służba Instruktorska:
- koordynatorem do spraw Instruktorów SSI w ogrodzie została Stefan DERLAGA
 
Gospodarz Ogrodu - Władysław MADEJ
 
Gospodarz Domu Działkowca - Edward NEUBAUER
 
Administrator strony internetowej - Dariusz MAJEROWSKI więcej informacji...
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego