Skład zarządu i komisji rewizyjnej

ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni
 
ZARZĄD
 
1. Prezes zarządu – Janusz Wojciechowski
2. V-ce prezes – Dariusz Kmiecik
3. Sekretarz zarządu – Zuzanna Madej
4. Skarbnik zarządu – Wiesława  Wyszyńska
5. Członek zarządu – Małgorzata Jagiełło
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
1. Przewodnicząca – Helena Olech – Szpakiewicz
2. Zastępca Przewodniczącej – Grażyna Pietrusińska
3. Sekretarz  – Szczepan Kutnik
4. Członek komisji – Małgorzata Wolszon
5. Członek komisji – Krzysztof Sawka