Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni
 
ZARZĄD KOMISARYCZNY
 
1. Prezes Zarządu Komisarycznego – Tadeusz Rojek
2. Wiceprezes Zarządu Komisarycznego – Dariusz Kmiecik
3. Sekretarz Zarządu Komisarycznego – Zuzanna Madej
4. Skarbnik Zarządu Komisarycznego – Hanna Szymańska
5. Członek Zarządu Komisarycznego – Małgorzata Jagiełło
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
1. Przewodnicząca – Helena Olech – Szpakiewicz
2. Zastępca Przewodniczącej – Grażyna Pietrusińska
3. Sekretarz  – Szczepan Kutnik
4. Członek komisji – Małgorzata Wolszon
5. Członek komisji – Krzysztof Sawka