Zarząd ROD informuje, że w okresie od dnia 01.10.2022 do 31.03.2023 roku biuro Ogrodu będzie czynne w godzinach:

Środa w godz. 11.00 – 16.00,

e-mail: biurodomagalskiego@gmail.com